Koulutettu kuljettaja palveluksessasi

Taksin ja bussin kuljettajat ovat suorittaneet tutkinnon

Kuljettajan työhön kuuluuu oleellisena osana auto ja sen kuljettaminen. Keskeinen osa ammattitaitoa on myös ihmisten kanssa toimiminen ja teknisten laitteiden, kuten taksamittarin käyttötaito.
Kuljettajien ammattitaitoa valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto.  Kuljettajalta edellytetään ammattipätevyystutkinnon suorittamista ja sen ylläpitämistä säännöllisellä jatkokoulutuksella. Lisäksi kuljettajalta edellytetään hyvää paikallistuntemusta.

JS Turvataksit ovat panostaneet erityisesti asiakaspavelun sujuvuuteen huomioiden asiakaskuntamme erityistarpeet.  Pyörätuoliasiakkaat, paarikuljetukset, vanhusten avun tarpeet ja koululaisten erityistarpeet on huomioitu omassa laatujärjestelmässämme.

Useimmilla JS Turvataksien kuljettajilla on taksin ammattikuljettamisen lisäksi koulutus ja tarvittavat tutkinnot suoritettuna linja-auton kuljettamiseen. Hoidamme valtaosan koululaiskulketuksista linja-autokalustolla, jossa erityinen huomio on matkustajien turvallisuudessa.

Henkilöliikenteen harjoittaminen on luvanvaraista ja  vastuuhenkilöltä edellytetään alan koulutuksen ja tutkintojen suorittamista. JS Turvataksien toimitusjohtaja Jarkko Häyrinen on tarvittavien tutkintojen lisäksi autotekniikan ammattikoulutus.