Ennakoiva ajaminen

Ennakoiva ajo tuo turvallisuutta liikenteeseen

Kuljettamme ovat käyneet ennakoivan ajon koulutuksen, joka on keskeinen osa ammattikuljettajan ammattitaitoa. Ennakoivan ajon tavoitteena on nimensä mukaisesti ennakoida liikenteen erilaiset vaaratilanteet sekä oman toiminnan vaikutus kokonaisturvallisuuteen. Riskien tunnistaminen, niihin varautuminen ovat taloudellisen ajotavan lisäksi keskeinen osa ennakoivaa ajoa.  JS Turvataksien kuljettajat kiinnittävät erityistä huomiota matkustajien turvallisuuteen.

Ennakoiva ajaminen alkaa jo ennen ajosuoritusta.  Kaluston kunnosta huolehtiminen, kuljettajan vireystila, ja asennoituminen sujuvaan liikennekäyttäytymiseen ovat keskeinen ennakointia.